חתימת נוטריון

מכתב או מסמך נוטריוני מאשר כי הנוטריון הוא פקיד מורשה המשמש כעד חסר פניות בעת חתימת מסמך ומאמת את אמיתות החתימה. רשומה המכילה מידע על החותם, כולל החתימה המקורית, כותרתו ותאריך המסמך המאושר על ידי נוטריון וכן שיטות לזיהוי חותם כאשר נסיבות חריגות קשורות לנוטריון. אישור קיים אם החותם מופיע באופן אישי בזמן האישור ומזהה, מצהיר או מאשר את החתימה על המסמך כשלה שלו, והמסמך קובע כי המסמך ייכנס לתוקפו בכתב.

האחריות העיקרית של נוטריון היא לאמת את זהות החותם ואת החתימה הנוטריונית. חותם החתימה הנוטריוני נדרש לאימות החתימה על מכתבך או מסמך משפטי. כאשר יש לך מסמך נוטריוני, הנוטריון יאשר את זהותך וכי אתה האדם שחתם על המסמך.

הנוטריון אינו רשאי לאשר חתימה אלא אם כן

הוא יודע שיש מספיק ראיות לכך שמי שחתימתו מאושרת על ידי נוטריון הוא האדם המוזכר בחתימה או מי שביצע את החתימה. הנוטריון רשאי לבקש מידע נוסף אודות זהותו של האדם על מנת להבטיח את זהותם של המאשרים את המסמך. הוא או היא עשויים לדרוש תעודה מזהה עם תמונה כדי לוודא שאתה האדם איתו החתימה נחתמת לפני הנוטריון נוטריון מסמך.

אם החתום אינו מעוניין לתארך את המסמך ללא תאריך

הנוטריון ימשיך באישור הנוטריוני ויציין בפנקסו כי בוצע אקט נוטריוני במסמך. הנוטריון מאשר בפני החותם המקורי כי החתימה היא העתק של חתימת החותם. אם המשמעות של ההוכחה היא שמסמך נוטריוני, נוטריון יצרף הצהרה המציינת את מהות הפעולות הנוטריוניות ומציינת שהמעשה הושלם.

מסירת שטר נוטריוני 

הוא מוסמך לבצע פעולות נוטריוניות ואינו מנוע בניגוד עניינים (סעיף 304 לחוק המאוחד המתוקן על חוקי נוטריון ורולונה), עומד בדרישות. של פעולות נוטריוניות מסוימות (סעיף 305) ומבקש את הופעתו האישית של הלקוח בהתאם לפסקה 306. בחתימה על פי תעודת הנוטריון מצוין כי המסמך נחתם על ידי נוטריון וכי חתימתו של הנוטריון מוזמנת על ידי החותם או החותם שלו. לעולם לא מקובל לשים את החתימה היחידה על חותם או מסמך בשפה נוטריונית.

מסמך זה מזוהה על ידי בשם האדם שאת חתימתו הוא מביא עמו לנוטריון באותו יום. מסמך זה לא ייחתם או יסתיים בנוכחות נוטריון או בפומבי לצורך בחינת שבועה או אישור.
על מנת לראות פרטים נוספים בנושא של חתימת נוטריון נא לבקר באתר notaryon-online.com

ניתן לאשר צילום או חתימה בפקס כאישור לכך שהחתום המקורי של המסמך הופיע בפני הנוטריון

כאשר מסמך נחתם ומוגש לאישור רשאי נוטריון לבקש מאדם אחר לחתום מחדש על המסמך בנוכחותו. מסמך המוגש כשבועה או אישור חייב להיות חתום על ידי נוטריון ועל החותם לחתום עליו בנוכחות הנוטריון.

החותם על המסמך חייב להופיע בפני הנוטריון ולהציג את המסמך לחתימה

תקשורת אישית בין החותם לנוטריון הכרחית על מנת שהנוטריון יעריך את הבנת החותמים על העסקה ועל נכונותם לחתום, ועל ידי ביצוע הטקס בעל פה הנדרש, כדי להבטיח כי לא תהיה כפייה או הונאה. נוטריון נוטר שבועה משפטית: הנוטריון אינו מאשר את המסמך, אך הוא או היא מאשרים כי המסמך נחתם על ידי הגורם הרלוונטי.

המסמך המוגש לנוטריון לאישור חייב להיות בעל הטופס הנכון של אישור נוטריוני. אם החתימה או החותם חסרים, ההכרזה הנוטריונית נדחית. הנוטריון יכול לאשר מסמך עם החותמת הרשמית, לכתוב את התאריך ולהוסיף חתימה משלו.

אם המסמך הנוטריוני הינו נושא הליכי בית המשפט

השופט יקבע האם הנוטריון היה עד חסר פניות בעת חתימת המסמך. במקרה זה, נוטריון הנוטריון המאשר עותק בלתי חתום של מסמך אינו צריך לאשר את המקור. כעד, אתה יכול לאשר את המסמך הלא חתום ולהשוות את החתימה לזה עם המסמך המקורי.

אישור מסוג זה אינו מוסמך על ידי נוטריון שיפוט של המדינות

אך הוא מורשה לבצע סוגים מסוימים של מסמכים מקוריים. במיזורי, נוטריון יכול לאשר מסמכים ממדינות אחרות כל עוד הם מאושרים בנוטריון במיזורי. מסמכים שמקורם במדינה אחרת יכולים להיות "נוטריונים" גם אם אתה מבצע פעולות נוטריוניות בקולורדו ונראה כי החותם הוא אתה.

אישור נוטריוני

הוא הבטחה של נוטריון מינוי וללא משוא פנים כי המסמך אותנטי, כי חתימתו אמיתית וכי פעולות החתימה שלו פועלות בכפייה או הפחדה, וכי התנאים המיועדים של המסמך הינם אפקטיביים במלואם. מסמך יכול להיות מאושר על ידי צד שלישי, מה שנקרא "נוטריון", המאשר את זהותך כעד לפני שאתה חותם על המסמך ולפעמים דורש ממך להישבע או לאשר כי עובדות המסמך החתום נכונות. .

נוטריון הוא עד שלישי לאירוע כגון חתימה, אישור, חתימה, נדר נדר או עותק נוטריוני של המסמך המקורי. נוטריון הוא עד לחתימת מסמך חשוב ובעל זהות החותמים, נכונותו לחתום על המסמך ומודעותו לתוכן המסמך או העסקה.

 

דילוג לתוכן