צרידות במבוגרים בגיל מבוגר סובלים אנשים רבים מבעיות קול. צרידות במבוגרים הינה מצב יחסית שכיח, והוא נובע משינויים פיזיולוגים אשר מתרחשים בגוף של האדם המבוגר. בגיל המבוגר איכות הקול והגוון שלו יכולים להשתנות והביטוי לשינויים הללו יתפרש כצרידות.   כיצד אנו מפיקים קול בהפקת קול משתתפות 3 מערכות- מערכת הנשימה המייצרת עמודת אויר ולחץ מתחת למיתרי הקול הסגורים. הגרון ומיתרי הקול, הרוטטים ומיצרים צליל בסיסי וחללי ההיגוי ואברי ההיגוי ההופכים את הצליל הבסיסי לדיבור ושפה. כל שינוי בכל המערכות הללו עלול לשנות את איכות הקול ואופן הפקת הקול והדיבור. החלשות של מערכת הנשימה מפאת מחלות ריאה כרונית תפגום ביכולת ליצר לחץ ...