ניתוחי מיתרי הקול ראשית עלינו להבין שמיתרי הקול אורכם כ 1.5 ס"מ והם מתוחים בצורת האות V באזור הגרון מאחורי ובאמצע סחוס המגן מיתרי הקול נמצאים בקצה העליון של קנה הנשימה ותפקידם לשמש שסתום המונע ממזון ושתיה לחדור לקנה הנשימה ולריאות. כאשר אנו נושמים, מיתרי הקול פתוחים ואוויר נכנס ויוצא אל ומהריאות דרך קנה הנשימה. כאשר אנחנו בולעים וכאשר אנחנו מפיקים קול, מיתרי הקול סגורים בקו האמצע. בזמן הפקת קול, עמודת האוויר שנמצאת בקנה הנשימה מתחת למיתרי הקול הסגורים, יוצרת לחץ על הציפוי העדין (הרירית) של המיתרים וגורמת לרעד, רטט. הרטט הזה הוא הצליל המופק מהגרון. צליל זה עובר תהליך ...